Velg en side

Velkommen til CatoSenterets eRehabiliteringsportal!

Koronasituasjonen har tvunget oss til å tenke alternative måter å nå våre brukere og satt fart i utviklingen av våre digitale tjenester. Denne ressursportalen ble først og fremst utviklet for å nå de brukerne som under den rådende situasjonen har valgt å utsette oppholdet, men er også et utvidet tilbud til deg som bruker eller pårørende. Her får du tilgang til treningsprogrammer, instruksjonsvideoer og undervisningsmateriell som du kan bruke mens du er på senteret, eller når du kommer hjem.

eRehabiliteringsportalen kan også være en forlengelse av rehabiliteringen, som du kan benytte deg av både før du kommer til oss og etter oppholdet, og dermed øke kvalitet og effekten av rehabiliteringen. 

SIDEN ER FORTSATT UNDER ARBEID